Cari Blog Ini

PaSti


Sesiapa yang bersyukur tiada yang dapat menghalangnaya dari ditambah rezekioleh Allah

Sesiapa yang bertaubat tiada yang menghalangnya dari mendapat pengampunan

Sesiapa yang beristikharah tiada yang menghalangnya dapat pilihan yang baik

Sesiapa yang bermusyuawarat dalam mengambil keputusan tiada yang dapat menghalangnya dari mendapat keputusan yang tepat

aWaS


Jika dakwah ditinggalkan

Dia telah mensyari’atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu : Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat (takut)  bagi orang-orang musyrik terhadap apa (agama) yang kamu dakwahkan (kamu seru) kepada mereka. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya). (ASY SYUURA (MUSYAWARAT) ayat 13)


Doa tidak dikabulkan

Dicabut keberkahan wahyu

 Dibangkitkan pemimpin yang dhalim

Diadzab sebagaimana diadzabnya Bani israil

AMaL


Amalan yang Allah SWT juga amalkan 

Allah SWT Berdakwah
  
Allah menyeru (manusia) ke Darussalam (surga), dan menunjuki orang
yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus (Islam) (QS Yunus 25]

Allah SWT bershalawat kepada Nabi Muhammad SAW

Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi.
Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan uca
pkanlah salam penghormatan kepadanya (Surat Al-ahzab 56)

Yang satu tidak ada duanya
Kewujudan Allah Maha Esa. Dia Tuhan yang tunggal tiada sekutu baginya.
Yang dua tiada tiganya
Malam dan siang. Apabila pergi malam datanglah siang dan apabila pergi siang datanglah malam.
Yang tiga tiada empatnya
Kursi, Kalam dan Arash Allah Hu Subhanahu Wataala.
Yang empat tiada limanya
Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran.
Yang lima tiada enamnya
Islam telah memfardukan solat lima waktu: Zohor, Asar, Maghrib, Ishak dan Subuh.
Yang enam tiada tujuhnya
Hari-hari Allah telah menciptakan langit dan bumi. Ini semua tersebut di dalam Kitab-kitab suci juga.
Yang tujuh tiada lapannya
Tujuh petala langit dan tujuh lapis bumi yang disebut di dalam Kitab Suci juga.
Yang lapan tiada sembilannya
Bilangan Malaikat yang memikul Arash Allah Taala yang disebutkan di dalam Kitab Suci (ertinya): dan akan memikul Arash Tuhan kamu pada hari (Kiamat) itu adalah lapan Malaikat.
Yang sembilan tiada sepuluh
Bilangan kaum daripada golongan manusia yang menjadi kerosakan bumi Allah, sebagaimana yang tersebut di dalam Kitab Suci (ertinya): di dalam kota itu dahulu terdapat sembilan kumpulan yang menjadi perosak bumi, mereka tidak pernah melakukan yang baik.
Sepuluh yang sempurna
Kewajipan puasa sepuluh hari ke atas orang yang berihram haji sebagaimana firman Allah Taala (ertinya): Maka hendaklah ia (orang yang berihram haji) berpuasa tiga hari semasa haji dan tujuh hari setelah balik ke negerinya. Itulah dia sepuluh yang sempurna.

Al-Ma’arij


“Dan kabarkanlah kepada orang-orang beriman berita gembira, bahwa mereka akan mendapat karunia yang besar dari Allah” (Al Ahzab 47)

Secara umum “Sebagian besar manusia berwatak sangat tergesa-gesa (tidak sabar), ketika mereka dihadapkan pada kemalangan/kesulitan mereka berputus asa. Ketika kesulitannya telah digantikan dengan kelapangan/ nikmat mereka tidak memenuhi hak-hak orang lain dan hak-hak Allah (19-21)

Kecuali……….

”Terkecuali mereka yang mendirikan sholat, dan mereka senantiasa tetap memelihara sholatnya. Dan mereka membelanjakan bagian yg telah tertentu dari hartanya bagi yang berhak; bagi para peminta-minta dan orang-orang yang papa (kehilangan harta-bendanya)”.(22-25)

“Dan mereka yang membenarkan adanya Hari Pembalasan. Dan mereka takut kepada adzab/siksa Tuhan mereka. Sungguh siksa Tuhan mereka itu membuat tak seorangpun merasa aman” (26-28)

“Dan mereka itu menjaga kemaluan mereka. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak perempuan yang mereka miliki, maka sesungguhnya dalam hal demikian ini mereka tiada tercela. Barangsiapa yang mencari selain dari itu maka mereka itu telah melanggar” (29-31)

Mereka memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janji-janjinya(32)

Dan mereka itu berpegang teguh atas kesaksian (syahadat) mereka.(33)

Dan orang-orang yang memelihara (dengan sebaik-baiknya) sholat mereka.(34)


Semoga Allah SWT menganugerahi kita kekuatan untuk melaksanakan kesemua ciri-ciri diatas.


waSIat


26 : 10 -11
Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa (dengan firman-Nya), " Datangilah kaum yang Zalim itu" Yaitu  kaum Fir'aun, mengapa mereka tidak bertaqwa ?
26 : 123-124
Kaum Aad telah mendustakan para Rasul, ketika saudara mereka, Hud berkata, " Mangapa kamu tidak bertaqwa ?"
26 :141-142
Kaum Tsamud telah mendustakan para Rasul, ketika saudara mereka, Saleh berkata, " Mangapa kamu tidak bertaqwa ?"
26 : 160-161
Kaum Luth telah mendustakan para Rasul, ketika saudara mereka, Luth berkata, " Mangapa kamu tidak bertaqwa ?"
26 :176-177
Kaum Aikah telah mendustakan para Rasul, ketika saudara mereka, Syu'aib berkata, " Mangapa kamu tidak bertaqwa ?"

tAqwa


21 :48- 49
Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa dan Harun Kitab Taurat dan penerangan serta pengajaran bagi orang yang bertaqwa,Yaitu orang yang takut akan azab Tuhan mereka sedang mereka tidak melihatnya dan mereka takut akan tibanya hari kiamat
51:15-19
sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa berada dalam taman-taman dan di mata air-mata air, sambil mengambil apa yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka itu orang-orang yang berbuat baik.Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Dan mereka di akhir-akhir malam mohon ampun kepada Allah